سوت يکشنبه 20 مهر

در برنامه این هفته سوت به بررسی حضور ایران در بازی های آسیایی 2014 اینچئون خواهیم پرداخت. در این برنامه برای نخستین بار در خدمت داود میمندی از قهرمانان اسبق تیم ملی تکواندو ایران و کارشناس این رشته خواهیم بود که درباره حضور تیم ملی تکواندو ایران در بازی های آسیایی توضیح خواهد داد، مهرداد اسفندیاری و مهدی جعفر قلی زاده کارشناسان کاراته با ما خواهند بود و با این دو نفر در مورد حضور تیم ملی کاراته در بازی های آسیایی گفتگو خواهیم کرد. در بخش کاراته، کارشناسان از وجود مافیای گسترده دراین رشته خواهند گفت، اخبار ورزشی با کامی اخگر خواهیم داشت، فریدون شیبانی حاشیه های ورزش ایران را بازگو خواهند کرد و ایرج ادیب زاده مطبوعات ورزشی اروپا را بررسی خواهد کرد.

دانلود