آخر هفته با ایرج جمشیدی پنجشنبه 6 بهمن 1401

با ما همراه باشید، منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان در ارتباط با این برنامه هستیم.