برای یک زندگی معمولی – قسمت چهارم: #من_وکالت_میدهم

شاهزاده رضا پهلوی، چند روز بعد از به راه افتادن کمپین «وکالت می‌دهم» از اعتماد شرکت کنندگان در این کارزار قدردانی کرده و بار دیگر از همه نیروهای دمکراسی‌خواه دعوت کرده است برای کمک به انقلاب ملی ایرانیان به او ملحق شوند. آقای پهلوی هفته پیش گفته بود که نمایندگی مخالفان در سطح بین‌المللی نیازمند مقبولیتی است که از داخل ایران نشات می‌گیرد. او گفته بود «انتظار مردم در این مرحله از آنها این است که به یک پلتفرم مشترک همکاری برسند.» آقای پهلوی در بیانیه تازه خود گفت از مسئولیتی که این کارزار بر دوش او می گذارد آگاه است و تا سرکار آمدن یک نظام ملی و دموکراتیک در ایران از پا نخواهد نشست.#من_وکالت_میدهم

یوتیوب