مرغ سحر قسمت دویست و بیست و یک – سه شنبه 4 بهمن 1401

مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی مسایل روز در ایران و منطقه می پردازیم. با ما باشید و برنامه…

چگونه اعدام در ایران را متوقف کنیم؟ میهمانان: ساناز الستی و فروغ کنعانی سه شنبه ۸ اسفند | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰ [button…