مرغ سحر قسمت دویست و بیست و یک – سه شنبه 4 بهمن 1401

مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، نگاهی خواهیم داشت به مسایل روز در ایران و منطقه. با ما باشید و برنامه…

نیمه نخست: آیا احتمال جنگ جمهوری اسلامی و طالبان وجود دارد؟ میهمان: آقای دکتر عبدالستار دوشوکی / لندن نیمه دوم: نتیجه انتخابات ترکیه و پی آمدهای آن میهمان: آقای نجات…