001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

صفحه یک پنجشنبه 17 مهر

روزنامه نزدیک به احمدی نژاد، کوبانی را پایگاه بزرگ “مبارزان کرد” نامید – کیهان، روزنامه تحت امر رهبری رسما خواهان شکست مذاکرات هسته ای شد و بازگشت بی‌ نتیجه ظریف را قهرمانی وی خواند – و مشاور قلابی استاندار ایلام بازداشت شد.