پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 7 آذر 1401

در نیمه نخست برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای محمدرضا شاهید خواهیم نشست و نگاهی خواهیم داشت به مصاحبه ایشان با امانوئل مکرون رییس جمهور فرانسه در ارتباط با شرایط کنونی در ایران و دیدار وی با شماری از زنان ایرانی فعال حقوق بشر در کاخ الیزه. در ادامه به رویدادهای مهم روز در ایران و منطقه خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم