آخر هفته با ایرج جمشیدی پنجشنبه 3 آذر 1401

با ما همراه باشید، منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان در ارتباط با این برنامه هستیم.