ویژه برنامه آینه – جمعه 27 آبان 1401

قسمت یکصد و سی و یکم – دایره (روجا کیا – تحلیل گر و کنشگر عدالت اجتماعی)
زن-زندگی-آزادی – وعده ای پوچ یا شعاری عملی
همراه: نگار واعظ – جامعه شناس و فعال مدنی