پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 11 آبان 1401

در نیمه نخست برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای رضا حسین بر تحلیل گر و کارشناس مسایل سیاسی خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز در ایران و منطقه با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. همچنین در نیمه دوم برنامه مصاحبه تلفنی با علیرضا از تهران خواهیم داشت. او از بازداشت شدگان خیزش انقلابی جوانان ایران می باشد که در شب یورش دژخیمان نظام فقیه به اوین موفق به فرار از زندان شده است. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم