تفسیر خبر چهارشنبه 11 آبان 1401

همبستگی ملی اقوام ایرانی علیه حکومت فقیه

میهمانان:
نیمه اول: آقای عبدالله مهتدی نیمه دوم: آقای عبدالستار دوشوکی

چهارشنبه ۱۱ آبان | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم