مرغ سحر قسمت دویست و نه – سه شنبه 10 آبان 1401

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده به گفتگو با آقای دکتر مسعود نقره کار – پزشک و فعال سیاسی خواهیم پرداخت. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای سعید حافظی روزنامه نگار خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای…

جمهوری اسلامی اسیر در دام های اطلاعاتی اسرائیل میهمان: آقای علیرضا نوری زاده جمعه ۱۴ بهمن | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰ [button color="red"…