پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 3 آبان 1401

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده نگاهی خواهیم داشت به اعتراضات مردم و دانشجویان به آخوندها و رژیم جمهوری اسلامی، کتک زدن خبرنگار فرانسوی توسط بسیجی ها هنگام تهیه گزارش و بی توجهی به حرف های علی خامنه ای در درون نظام. در ادامه به بهره مندی فرزندان و سردمداران نظام از مواهب کشورهای غربی، حرف های دختر فاطمه سپهری به مردم ایران، گفته های دبیری مهر استاد دانشگاه و پژوهشگر در ارتباط با فیلتر کردن فضای مجازی و دیگر مسایل روز در ایران و منطقه خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم