شورای مدیریت گذار – بخش چهل و پنجم

این هفته با کارگروه – پاسخ به پرسش های شما در شما و شورا
رادار: رصد نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی
کند و کاو: انقلاب پیش رو و اقوام ایرانی نگاهی نزدیک

یوتیوب فایل صوتی