ویژه برنامه آینه – جمعه 22 مهر 1401

قسمت یکصد و بیست و ششم – دایره (روجا کیا – کنشگر اجتماعی) زن،زندگی،آزادی
میهمان برنامه: دکتر نیره انصاری (حقوق دان و متخصص حقوق بین الملل)