صفحه یک پنجشنبه 3 مهر

اظهار امیدواری توام با تردید و دودلی روزنامه‌های نزدیک به دولت نسبت به ملاقات اوباما و روحانی پس از دیدار با اولاند و دیوید کمرون – “ظروف گیت” تازه‌ترین حمله تندروهای افراطی علیه تیم سیاست خارجی‌ روحانی – دفاع قاطع ناطق نوری از هاشمی رفسنجانی – رویترز فاش کرد: آمریکا قبل از حلمه به سوریه به ایران هم اطلاع داده بود.