فرکانس شبکه تلویزیونی ایران فردا

مشخصات دریافت شبکه ایران فردا در ماهواره یوتلست W3A :

Eutelsat SD E7B
Freq: 11221
SR: 27500
Pol: Hor
FEC: 3/4
Name: IRANEFARDA