آمریکا باز هم دارد فریب آخوندها را میخورد / امید.سلیمانی(سآن)

آنچه این روزها میبینیم ماحاصل مذاکرات طویل المدتی است که چیزی غیر از یاس برای مردم ایران و دیگر طرف های درگیر این نزاع نداشته است و حال خبرهایی از پایان این مذاکرات فرسایشی به گوش میرسد مذاکراتی که امروز با ورود قطربه این جدال به ثمر رسیدن آن دور از ذهن نیست
آمریکا به عنوان طرف اصلی دعوا امروز کمی خوشحالتر است هماننده اروپاییان که حالا کمی امیدوارتر از گذشته شده اند آن هم برای مذاکراتی که اهمیت بسیار بیشتری برای مردم ایران دارد تا دیگر طرف های درگیر مذاکرات مردم ایرانی که این روزها کسی از آنها نمیپرسد نظر شما در این باره چیست اصلا انگار وجود ندارند و یا به هیچ‌وجه مهم نیستند
آمریکا به فکر سود خویش در این مذاکرات میگردد و امروز با روی کار آمدن دمکرات ها فرصت مناسبی میدانند برای احیای برجام
برجامی که شاید به نوعی نقطه قوت دولت ورشکسته بایدن هم طلقی شود
اما آنچه که این بار هم ماننده دفعه های گذشته به آن توجه ای نمیشود فریب کاری و موذی گری آخوندهای حاکم بر ایران است البته شاید به ظاهر هر کسی آمریکا را به جهت سیاست والا از هر جهت برنده مذاکرات و یا احیای برجام بداند اما شاید کمتر کسی بداند که نتنها آمریکا برنده این مذاکرات نیست بلکه با سرعت زیادی باز هم دارد فریب آخوندها رامیخورد و در تله آنها گرفتار میشود بله درست شنیدید آمریکا تا یک فریب دیگر چند قدم فاصله دارد
آخوندهای افراط گرای حاکم بر ایران که سال هاست زندگی مردم ایران را به جهنمی تبدیل کرده و عملا ایران را به زمینی لایزرع و ویران تبدیل کرده اند و حال که مردم ایران دیگر آنها را نمیخواهمد و با کوچکترین بهانه ای به خیابان میایند و علیه حکومت ملاها قیام میکنند حکومتی که در آستانه نابودی کامل است و شاید اگر تنها چند ماه آمریکا دست از مذاکرات بکشد رژیم خود به خود از درون نابود شود در چنین شرایطی ملاها از فرصت مناسبی برای احیای برجام دارند استفاده میکنند تا از سقوط حتمی جلوگیری کنند سقوطی که اگر شاید کمی دیر اما قطعا به وقوع خواهد پیوست
آخوندها به خوبی میدانند این آخرین راه حل آنهاست البته طوری وانمود میکنند که برای انها این مذاکرات مهم نیست اما همه ما میدانیم که حکومت ملاها هیچ راه دیگری ندارد در کنار این مزایا در طول این مدتی که قدرت های جهانی مشغول مذاکرات بودند جمهوری اسلامی حتی لحظه ای از دست یابی به انرژی هسته ای دست نکشید و دست هم نخواهد کشید در تمامی طول این مدت آخوندها به خوبی توانستند وقت کشی کنند آنها با حقه و فریب جهان را فریفتند به طوری که پیش چشم همگان در کنار راکتورهای هسته ای خود تونل حفر کرده و یا حتی محل جدیدی برای غنی سازی اورانیوم تهیه کردند آخوندها به خوبی از فرصت به دست آمده نهایت استفاده راکردند تا هم به بمب هسته ای نزدیک شوند و هم محل نگه داری راکتورهای خود را ایمن کنند و الان هم دارند با یک مذاکره دو سر برد وارد فصل جدیدی از مناسبات و مذاکرات میشوند که قطعا تمامی این اتفاقات به نقع انها تمام خواهد شد آمریکا اگر چه خود بار دیگر دارد فریب آخوندها رامیخورد دوست و یار همیشگی خود یعنی اسرائیل را هم به مخاطره انداخته است اعتماد و ساده لوحی در مقابل شیادان اسلامی در تهران چیزی جز پشیمانی به بار نمی آورد
شاید این اشتباهات آمریکا در سال های گذشته فرصتی برای جبران داشت اما اینبار دیگر فرصتی باقی نخواهد ماند و فقط همین یک بار است
اگر به همین صورت که داریم میبینیم آمریکا بار دیگر فریب آخوندها را بخورد دنیا در تنشی تازه گرفتار خواهد شد و همچنین موجودیت اسرائیل هم به مطر میافتد
آنچه که دارد اتفاق میافتد بی شک یک معادله پر سود برای حاکمان جمهوری اسلامی است آنها هم توانستند زمان بخرند هم موفق شدند مکان غنی سازی خود را مستحکم تر کنند و هم اگر توافق حاصل شود میلیارد دلار سرازیر جیب گشاد آخوندها میشود و این یعنی تداوم حکومت ملایان در ایران و نیز این را شاید هنوز آمریکا باور نکرده است اما اخوندها چه بامذاکره و چه بی مذاکره دست از اهداف اتمی خود برنخواهند داشت و تا روزی که نتوانند به بمب اتم دست پیدا کنن کوتاه نخواهند آمد این همان چیزی است که جهان در مورد آن تردید دارد و درست نمیتواند در این خصوص تصمیم بگیرد. و از طرف دیگر توافق دوباره برجام میتواند مردم ایران را نسبت به برندازی جمهوری اسلامی مایوس کند و نیز امید حمایت آمریکا و جهان را از خود کم رنگ تر از همیشه ببینند و این ها همه یعنی پیروزی بزرگ ملایان
و فریب دوباره آمریکا به دست حکومت جمهوری اسلامی
امید.سلیمانی(سآن)
نویسنده و تحلیل گر مسائل سیاسی
نویسنده سه کتاب
راز اهرام منطقه 51
ده فرمان در دمکراسی
خنیاگر انزوا
زندانی سیاسی سابق