تفسیر خبر دوشنبه ۱۲ شهریور

در برنامه امروز بررسی خواهیم نمود نفض حقوق انسانی در جامعه امروز توسط حکومت جمهوری اسلامی .
روند افزایش زندانیان سیاسی و غیر سیاسی

میهمانان برنامه خانم سپیده پورآقایی و آقای دکتر نایب هاشم

چالنگی: ایران کشور فقیری نیست آیا راه حل فقر از بریدن گوش فقرا میگذرد؟

پور آقایی: متاسفانه همانطور که در فیلم دیدید روند لغو حقوق کودکان همچنان ادامه دارد بین کودکان بطور عام ما شاهد خشو نت هایی هستیم چه از طرف خانوادهچه در مدرسه، علیه کودکان انجام میپذیرد و بارها و بارها فیلمهایی از آزار پدر ها و مادر ها علیه کودکان می بینیم بدون اینکه آنها مورد تعقیب و پیگرد قرار بگیرند،. کودکان کاردچار ظلم مضاعف هستند ، بخاطر اینکه در خانواده های فقیر زندگی میکنند و همچنین از رفتن به مدرسه و کوچکترین حقوقی که باید داشته باشند محروم میمانند، وظیفه سنگین کسب درآمد را برای خانواده بدوش میکشند، ناکارآمدی اقتصادی حکومت برای تامین معاش حداقلی برای این خانواده های محروم و آسیب پذیر تاثیر زیادی در این وضعیت تراژیک دارد. و در مرحله بعدی هیچ قانونی برای جلوگیری از این خشونت ها وجود ندارد. متاسفانه حکومت هیچ چتر حمایتی برای این کودکان در نظر نگرفته است و به هیچ عنوان هزینه هایی را که خرج ایدئولوژیک و حمایت از مزدورانش در دیگر کشورها میکند را برای این کودکان در نظر نخواهد گرفت.

چالنگی: آیا سازمانهایی مثل سازمان ملل و یونسکو مسئولیتی در قبال این وضع ندارند؟

نایب هاشم: نهاد های بین المللی قطعا مسئولیت دارند، سازمان ملل به آن عریض و طویلی که تصور میشود نیست، بغیر از بوجه های حفظ صلح مابقی بوجه ها بسیار ناچیز است، مثلا بودجه مربوط به حقوق بشر فقط سه درصد کل بوجه سازمان ملل است. و در این سالهای اخیر این بودجه ها در حال کم شدن است. این سازمان بیشتر سازمان دوول است تا ملل. ایران جزو معدود کشورهایی است که کنوانسیون مربوط به کودکان را امضاء نموده است و ملزم هست که به آن توجه بکند ، بنابراین در ارتباط با برنامه ۲۰۳۰ و توسعه پایدار ایران هم آنجا حضور داشته و با حضورش تایید کرده این اهداف را و توسعه جهانی را، بحر حال تلاش همه حکومتها براین نیست ،در ایران مافیای قدرت وسپاه هیچ قصدی برای از بین بردن فقر و کودکان انجام نخواهد داد .

چالنگی: زندانیانی در زندان هستند و محمد جواد ظریف به دیوان لاهه میرود و از آمریکا شکایت میکند و در زندانهای حکومت امثال نسرین ستوده و نرگس محمدی ها و …..بسیار زیاد هستند تفسیر شما چیست؟

پور آقایی: متاسفانه شرایط زندانیان سیاسی بخصوص در ماههای اخیر اسفناک شده است و وخیم تر از دهه اخیر شده است و علت آن هم اضافه شدن اقشار مختلف به این اعتراضات و مبارزات است، تا چند سال پیش هیچکس گمان نمیکرد که دراویش برای حقوق ابتدایی خودشان به خیابان بیایند و اعتراض کنند و اینطور مورد ضرب و شتم و اعتراض قرار بگیرند، و احکام عجیب و غریبی که در عرض این چند ماه توسط دستگاه قضایی صادر شده است حتی صدای نمایندگان را هم را درآورد و نامه اخیر آقای کروبی نسبت به ظلم و تعدی دستگاه قضا نشانگر همین موضوع است، البته ما از اول انقلاب شاهد یک سیستم قضایی ناکارامد و برپایه کشتار دسته جمعی حتی زندانیان محکوم شده که احکامشان تمام شده بوده هم از این نا عدالتی در امان نماندند، در حال حاضر لایه به لایه عمل میکنند و اول دراویش را قلع و قمع میکنند و در پی آن دستگیرشدگان محیط زیست را آنجور در زندان میکشند و همین دونفری که از محیطبانان محیط زیست بوده اند را در آتش سوزی مریوان میکشند میگویم میکشند چون مدارک زیادی برای این امر وجود دارد ، و این کشتنها اخطار به کسانی است که اعتراض دارند به عمدی آتش زدن این جنگلاهها،.یا مثلا احکام دانشجویان و یا دستگیری آقایان شعله سعدی و کیخسروی که دو وکیل اضافه شدند به وکلای زندانی ، همه میدانند که حکومت تحت فشار شدیدی قرار گرفته است ، هم در خارج مجبور به عقب نشینی شده و هم در داخل با معضلات و بحرانهای متعددی روبروست، واینها بخاطر گسترده شدن مافیاها و زیادخواهی آنها میباشد.

چالنگی : به چه دلیل یک زندانی سیاسی که در زندان است و بیمار است و به خدمات پزشکی نیازمند است آنها ممانعت میکنند ازاعزام آنها به درمانگاه و حق درمان را برایشان ممنوع کرده اند.

نایب هاشم : در ارتباط با مسئله سلامتی با اینکه چند سال پیش قوانین نلسون ماندلا در سازمان ملل تصویب شده ایران هم حضور داشته ،اما به این قوائد توجهی نمیکند و از این بیماری زندانیان به عنوان یکی از شکنجه ها استفاده میکند الان آرش صادقی مبتلا به سرطان استخوان است و این باید حکم عدم تحمل کیفر بگیرد و به بیمارستان برای درمان فرستاده شود و تحت درمانهای بنیادی قرار بگیرد چنانچه ما در مورد آقای علیرضا رجایی شاهد بودیم که بیماری که میتوانست به سرطان منجر نشود به سرطان منجر شد و بخشی از چهره خود را از دست داده اند،. میزان ابتلای زندانیان به سرطان و سکته بیشتر از حد متوسط جامعه است و این عاملی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد که چرا اینقدر ما مواجه با سرطان و سکته قلبی میشویم. آنچنان وضع سلامت زندانیان و سلامتشان وخیم است که صدای خود نمایندگان هم درآمده است و همین فرستادن زندانیان سیاسی به زندانهایی که زندانیان عادی هستند هم یک نوع از شکنجه رایج است و در حال حاضر آقای شعله سعدی و کیخسروی و زنان و مردان دراویش در زندان فشافویه را به زندان عادی ها برده اند که حتی ممکن است خطرات جانی هم برایشان داشته باشد.

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو