تفسیر خبر سه شنبه ۱۲ دی

امشب همراه با آقاي محمد نوري زاد در تهران و آقاي جمشيد اسدي در پاريس مي پردازيم به روند فزاينده تظاهرات ضد حكومتي در ايران با پرسش هائي از جمله : آيا حكومت قدرت سركوب مخالفان را دارد؟ آيا پاسداران همگي به حكومت وفادارند؟ چرا اصلاح طلبان مانند عطاالله مهاجراني و حسين شريعتمداري هم صدا … ادامه خواندن تفسیر خبر سه شنبه ۱۲ دی