یکی بود یکی نبود

یکی‌ بود، یکی‌ نبود، برنامه تلویزیونی مسعود اسدالهی است که هر هفته چهار شنبه‌ها و شنبه‌ها در ۳ نوبت از تلویزیون جهانی‌ ایران فردا پخش میشود. مسعود اسدالهی می‌گوید : در این برنامه من نگاهی‌ دارم به زندگی‌ ، سفر و خاطرات و به هر بهانه‌ا‌ی به دیروز‌ها میروم و از خاطرات گذشته ، هجرت و مسائل اجتماعی آن دوران میگویم و بر می‌گردم به امروز اینجا و آن طرف که ایران من است. ایرانی‌ که سی‌ سالی‌ است از آن دور‌ام ، از خانه و سرزمین ، دوست و فامیل و رفیق. و به امید فردایی که بی‌گمان فرا خواهد رسید….

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 3 مهر

در این برنامه نگاهی‌ دارم شادمانه به آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی بویژه نسرین ستوده که دو سال پیش در کنار مسئول حقوق بشر اتحادیه اروپا در بروکسل همراه با دوستان دیگر در دفاع از حقوق ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 13 شهریور

مسعود اسداللهی در باره این قسمت می گوید: در این برنامه نگاهی‌ به ناصر تقوایی که در همایشی گفته بود: چرا در این سالها شعر `توانا بود هرکه دانا بود را از سر در مدارس برداشتند؟ ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 6 شهریور

در این برنامه با مسعود اسداللهی خواهیم بود با خاطرات ویولن کودکی هایش و همچنین شاهد ماجرای اولین ممنوع التصویری وی توسط پدر خواهیم بود.گفتنی هایی نیز از 28 مرداد و خاطرات آن روزها داریم با ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 30 مرداد

سفری خواهیم داشت با مسعود اسداللهی و کوله بار خاطره هایش. با ما همراه باشید یکی‌ بود، یکی‌ نبود، برنامه تلویزیونی مسعود اسدالهی است که هر هفته چهار شنبه‌ها و شنبه‌ها در ۳ نوبت از تلویزیون ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 23 مرداد

یکی‌ بود، یکی‌ نبود، برنامه تلویزیونی مسعود اسدالهی است که هر هفته چهار شنبه‌ها و شنبه‌ها در ۳ نوبت از تلویزیون جهانی‌ ایران فردا پخش میشود. مسعود اسدالهی می‌گوید : در این برنامه من نگاهی‌ دارم ...

ببینید »