تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت

انتخابات حکومتی و فرستادگان فقیه در خارج میهمانان: نیمه اول: آقای اشکان یزدچی نیمه دوم: خانم فاطمه سپهری چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۱۴ اردیبهشت

بحران مدیریت کنونی و چشم انداز آینده ایران میهمانان: آقایان بابک شکرآبی و مهریار ظفرمهر سه شنبه ۱۴ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۱۰ اردیبهشت

مشکل ظریف برای جان کری و خبرهای دیگر میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و جمشید اسدی جمعه ۱۰ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه ۸ اردیبهشت

آیا آمریکا به تعهدات حکومت فقیه اعتماد دارد؟ میهمانان: نیمه اول: آقایان کوروش زعیم و محمدرضا حیدری نیمه دوم: آقای مهرداد خوانساری چهارشنبه ۸ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۷ اردیبهشت

دو سر عمامه فقیه: مسکو و واشنگتن میهمانان: آقایان کامران تکوک (کرمانشاه) و جلال طاهرنژاد (تبریز) سه شنبه ۷ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »