دهکده جهانی

در اينسو و آنسوي دهكده جهاني، برنامه ايست از فريدا صبا، شامل مطالب متنوع در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي كه به مسائل و رويداد هاي مختلف جهان بخصوص در ارتباط با ايران و ايرانيان مي پردازد. دكتر فريدا صبا،كه در رشته هاي روزنامه نگاري، حقوق و راديو تلويزيون در آمريكا تحصيل كرده، با ديدي متفاوت مسائل مطرح شده در رسانه هاي را مورد بررسي قرار ميدهد و هدف اين برنامه را، شناخت بيشتر ايرانيان از مسايل و چالش هاي زندگي يكديگر و رويدا هاي مهم در اينسو آنسو ميداند.

دهکده جهانی سه شنبه ۱۴ اردیبهشت

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با دکتر هومن فخیمی وکیل دعاوی و تحلیلگر سیاسی می پردازیم. با ما همراه شوید و دیدگاه ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۳۱ فروردین

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با خانم نوشان شکرابی استاد علوم سیاسی در کالج سانتیاگو کونیون می پردازیم. با ما همراه شوید ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱۷ فروردین

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با خانم دکتر ناناز پیرنیا می پردازیم. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را در ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۳ فروردین

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با خانم پروانه بهار دختر ملک الشعرای بهار – نویسنده، فعال حقوق زنان و سیاه پوستان آمریکا ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱۹ اسفند

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با دکتر مایکل کاظمی وکیل امور مهاجرت و تحلیلگر سیاسی می پردازیم. با ما همراه شوید و ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۵ اسفند

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با دکتر هومن فخیمی تحلیلگر سیاسی و وکیل دعاوی در امور جنایی می پردازیم. با ما همراه ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۱ بهمن

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با دکتر هومن فخیمی وکیل دعاوی می پردازیم. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۷ بهمن

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای دکترکاظم علمداری استاد جامعه شناسی می پردازیم. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود ...

ببینید »