Blog Archives

مهمان ناهار با پرویز کاردان – مری آپیک

این ویژه برنامه  که در سیزده قسمت و برای ایام نوروز توسط  جناب آقای پرویز کاردان (کارگردان و بازیگر ) تهیه گردیده است ،اختصاص به میهمانی ناهار به میزبانی هنرمندان عزیز ایرانی دارد و بهانه ای است ...

ببینید »