Blog Archives

نشست اپوزیسیون ملی ایران در واشنگتن

روز نهم ژوئن، کنفرانسی با عنوان ائتلاف نیروهای ملی اپوزیسیون در دانشگاه جورج واشینگتن آمریکا برگزار شد. در این کنفرانس چند چهره ی سر شناس اپوزیسیون، نمایندگان احزاب قومی ایرانی، و تنی از شخصیتهای آمریکایی شرکت ...

ببینید »