Blog Archives

چهارسو شنبه ۲۱ مهر

در برنامه‌ی این هفته، طبق روال همیشگی از ادبیات و نقاشی خواهیم گفت و در هوای رقص و نمایش و کارتون پرسه خواهیم زد. به اتاقهای کار نویسندگان سرک خواهیم کشید و بخش انتهایی برنامه‌ی ما ...

ببینید »

زیر آسمان پاریس شنبه ۲۱ مهر

زیر آسمان پاریس ویژه برنامه ای است از محمدرضا شاهید خبرنگار باسابقه و قدیمی رادیو تلویزیون ملی ایران که اکنون با واکاوی مهمترین رویدادهای خبری از دریچه نگاه خبرسازان فرانسوی هر هفته ما را به یک ...

ببینید »

ایران در رسانه های جهان شنبه ۲۱ مهر

تایمز بروکسل: کارکرد کانال مالی اروپا با ایران هنوز مشخص نیست روزنامه تایمز بروکسل در گزارشی می‌نویسد هنوز مکانیزم کانال مالی اروپا برای ادامه تجارت با ایران نه از نظر حقوقی و نه از نظر امکان ...

ببینید »

هفت اقلیم جمعه ۲۰ مهر – سوریه

سوریه کشوری در جنوب غرب آسیا و در کنار سواحل شرقی دریای مدیترانه است. حزب حاکم این کشور، حزب سوسیالیست بعث می‌باشد. این کشور از سمت شمال با ترکیه، از شرق با عراق، از غرب با ...

ببینید »