Blog Archives

زنگ سلامت دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

در سیصد و دوازدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به پایان موفقیت آمیز یک ماه پیاده روی روزانه در طی #کارزار 10000 قدم در روز خواهیم پرداخت. با ما ...

ببینید »