تداوم اعتراضات در خیابانها، دانشگاهها و مدارس و ادعای دروغ اژه‌ای

در هفته سوم تظاهرات روز سه شنبه نیز کشور شاهد تظاهرات بود. در تهران در برخی متروها تظاهرات شد در بندرعباس نیز مردم خیابان‌ها را رها نکرده واعتراض مسالمت‌آمیز داشتند. همچنین دانشگاهها و مدارس کشور نیز شاهد تداوم این تظاهرات شدند . شعار آزادی و رفراندوم و مرگ بر دیکتاتور و حمایت از دانشحویان شریف در یزد، اصفهان وچند دانشگاه در تهران محور این تظاهرات بودهمزمان با محدویت‌های گسترده اینترنت در ایران حکومت مجددا اینستا گرام را عامل فساد دانست. از سوی دیگر جنبش اعتراضی در مدارس به ویژه مدارس دخترانه جنب و جوش بیشتری یافته است ، دختران دانش‌آموز در شهرهای مختلف ایران با برداشتن حجاب اجباری و سوزاندن و پاره کردن تصاویر رهبران جمهوری اسلامی خواست ازادی خود را نمایش میگذارند. گسترش اعتراضات در دبیرستان و دانشگاه مهمترین عامل مهمی است که میتواند حکومت رادچار بحران کند. در این میان رییس قوه قضاییه مجددا به دروغگویی پرداخت و گفت خانم امینی در حدود ساعت ۱۸:۳۰ در روز روشن و در معرض دید همه و حضور برادر و دو نفر از بستگانش به ماشین پلیس هدایت شده است. در آن‌جا غیر از بستگانش و ماموران ۴-۵ نفر دیگر هم حضور داشتند. از آن‌جا مستقیم از ماشین ون منتقل شده به سالنی که فیلم دوربین مداربسته آن منتشر شد. وی افزود در آن سالن در جمع عده زیادی نشسته و بلند شده و چند بار با بقیه صحبت می‌کند و در دقایقی از فیلم که همه دیدند زمین خورده و در کمتر از ۲ دقیقه بهیار بالا سرش حاضر شده و بلافاصله اورژانس موتوری می‌آید و بلافاصله بعد از آن با آمبولانس به بیمارستان منتقل شده است. همه این اتفاقات در حدود یک ساعت و در انظار مردم اتفاق افتاده است. دروغگویی اژه ای انجاست که که فیلم درون ون گشت ارشاد را منتشر نمی کند و نمیکوید چه اتفاقی در درون ان افتاده است.
حکومت برای پوشش دادن به دروغ نخست خود دایما مجبور به انتشار دروغهای جدید است و دایما خود را درون بحرانها غوطه ور می سازد. ادامه بحران و سرکوب تظاهرات روزانه حکومت مداری جدید باز کرده که در انتهای ان جمهوری اسلامی نمیتواندمانند گذشته قدرت خود را حفظ کند.