پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 4 مهر 1401

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده نگاهی خواهیم داشت به تجمعات اعتراضی در سراسر ایران. در ادامه به گفته های فرمانده فراجا به سربازان، حافظه تاریخی و سخنان خامنه ای و هیتلر، گزارش محمدرضا شاهید از یادمان یدالله رویایی، به گوش رسیدن صدای اعتراض ایرانیان به قتل مهسا امینی در سراسر جهان، بازداشت خانم فاطمه سپهری و گفته های پسرش و پیام گروه هکری انانیموس به ایرانیان خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم