سخنگوی دولت روحانی و هشدار در مورد دامن زدن به توقعات

علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی که مدتی قبل گفته بود مشکل اصلی دولت روحانی تحریم بوده و نه کارامدی در چرخشی جدید هشدار داده که در مورد توافق برجام نباید به توقعات فزاینده دامن زد. در غیر این صورت اقدامات توده‌ستایانه ناشی از درآمدهای ارزی در ظرف مدت دو سال نه تنها آثار کوتاه‌مدت اقتصادی را خواهد زدود، بلکه خود تبدیل به عاملی برای تشدید نارسایی‌های اقتصادی-اجتماعی از قبیل تورم، افزایش نقدینگی، فساد مالی و اداری خواهد شد. وی افزود به نظر می‌رسد با عقلانیت، سخت کوشی و ایجاد اجماع میان نخبگان سیاسی و همچنین به کارگرفتن نخبگان و کنشگران اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های صحیح می‌تواند اولین گام در مرحله پسابرجام باشد. وی گفت این تصور که صرفا امضای برجام همه مسائل کشور را بهبود خواهد بخشید تصور نادرستی است. این دامی است که نباید در آن گرفتار شد. به تعبیری برجام برداشتن مانع برای حرکت رو به جلویی است که تمهیدات و سیاست‌گذاری‌های درست و کارآمدی‌های اجرایی را می‌طلبد وی نتیجه گرفت آماده ساختن نظام بانکی، حل مساله FATF، ایجاد ظرفیت‌پذیری جذب سرمایه، تقویت بخش خصوصی و مواردی از این دست ضروری است .
این در حالیست که دولت روحانی معتقد بود مشکل اصلی کشور برجام است . ربیعی که از اعضای دستگاههای امنیتی بود و در کنار موسوی هم در جریان انتخابات ریاست جمهوری 1388 حضور داشت ولی بعد از دستگیریها او تنها کسی بود که با او کاری نداشتند . علاوه براین او به عمد مشکلات ناشی ازحضور نهادهای اقتصادی رهبری مانند ستاد اجرایی در اقتصاد کشور و نحوه حکمرانی اقتدار گرایانه خامنه ای را نادیده گرفته است و در مورد ان سخنی نگفته است.