تفسیر خبر دوشنبه 24 مرداد 1401

جمهوری اسلامی: از فتوای قتل سلمان رشدی تا آواره کردن جوانان ایرانی

میهمانان: نیمه اول: آقای محمدرضا یزدان پناه نیمه دوم: آقای امیر پورکائد

دوشنبه ۲۴ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم