پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 24 مرداد 1401

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده نگاهی خواهیم داشت به رویدادهای مهم ایران و منطقه از جمله حمله به سلمان رشدی در نیویورک، پیام خانم فاطمه سپهری در ارتباط با فرمان قتل سلمان رشدی توسط خمینی، فتوای خمینی و خامنه ای درباره اعدام سلمان رشدی و گزارشی از حمله به سفارت انگلیس در ایران. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم