تاجزاده در دادگاه و عدم بیان دفاعیات

دادگاه مصطفی تاج زاده فعال سیاسی و منتقد نظام که در ماه‌های اخیر انتقادات تندی را علی شخص خامنه‌ای عنوان می‌کرد در حالی برگزار شد که وی پیش از این دادگاه خود را غیرقانونی خوانده و با اشاره به اینکه تا زمانی که دادگاه جنتی دبیر شورای نگهبان برگزار نشود در هیچ دادگاهی شرکت نخواهد کرد، تصریح کرده بود که چنانچه خبری درباره حضور وی در دادگاه منتشر شود، وی را به زور به این دادگاه برده‌اند.
دادگاه مصطفی تاجزاده که بدون حضور وکیل مدافع و همچنین بدون ایراد دفاعیات خود وی برگزار شد، وی را به تبانی علیه امنیت ملی متهم کرد.
مرکز رسانه‌ی قوه‌ی قضائيه ضمن اعلام برگزاری دادگاه مصطفی تاجزاده و اعلام برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات وی، از سکوت تاجزاده در مقابل اتهامات دادگاه خبر داد و با اشاره به اینکه تاجزاده در خصوص این اتهامات سکوت کرده است، اعلام کرد که رئیس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرده است تا در مهلت قانونی مقرر نسبت به صدور رای اقدام کند.
این دادگاه که به ریاست قاضی صلواتی تشکیل شده است، کیفرخواست تاجزاده مشتمل بر ۳۶ صفحه بوده است که توسط نماینده دادستان قرائت شد.
یکی از اتهامات تاجزاده اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی ذکر شده است.
بنا بر گزارش قوه‌ی قضائیه، ‌همچنین قاضی صلواتی به و فرصت دفاع آخر را نیز داده است که به دلیل سکوت تاجزاده در ارائه‌ی دفاعیات، رئیس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرده است. تاجزاده همچنین وکالت پوربابایی را که پیش از این هم وکالت وی را به عهده داشته است، نپذیرفته است.
این فعال سیاسی پیش از برگزاری دادگاه نیز طی اظهاراتی که از زندان برای همسر خود ارسال کرده بود، بر غیرقانونی دادگاه خود تاکید کرده و تصریح کرده بود که در هیچ شرایطی دادگاه خود را غیرقانونی نمی داند و نه در آن شرکت می‌کند و نه اقدامی برای دفاع از خود انجام خواهد داد.
با انتشار اخباری در خصوص سکوت مصطفی تاجزاده در خصوص ارائه‌ی دفاعیات، واکنش‌های مختلفی شکل گرفته است. برخی برگزاری دادگاه را فرصتی برای ارائه‌ی اعتراضات و بیان غیرقانونی بودن دادگاه توسط تاجزاده می‌دانند و تاکید دارند که تاجزاده می‌توانست از فرصت برگزاری دادگاه برای ارائه‌ صریح اعتراض خود به دادگاه و غیرقانونی اعلام کردن دادگاه استفاده کند.
برخی معتقدند که تاجزاده با تنظیم یک دفاعیه‌ی محکم و صریح نه برای دفاع از خود برای نجات از زندان، بلکه برای بیان اعتراض صریح به حاکمیت استفاده کند و معتقدند که تاجزاده نباید این فرصت را که یک فرصت ویژه برای استفاده ز تریبون دادگاه برای بیان صریح اعتراض خود به دادگاه و حاکمیت بود نادیده بگیرد.
برخی از تحلیلگران تاکید دارند که بسیاری از عموم مردم با اظهارات صریح تاجزاده درباره حاکمیت آشنا نیستند و تاجزاده به جای آنکه با اتکا به بحث‌های محفلی خود از بیان اعتراضات صریح خود نسبت به حاکمیت خودداری کند، می‌توانست تریبون دادگاه جمهوری اسلامی را به فضایی برای بیان اظهارات خود تبدیل کند.
ضمن اینکه مخالفان سکوت تاجزاده بر این باورند که دادگاه حتی در صورت سانسور اظهارات و دفاعیات تاجزاده، ناگزیر بود که بخشی از دفاعیات و اظهارات تاجزاده را منتشر کند و گرچه ممکن بود که این اظهارات را با مخالفت صریح علیه اظهارات وی همراه سازد و آنها را تهمت علیه جمهوری اسلامی قلمداد کند، اما در عین حال می‌توانست فرصتی کم‌نظیر برای بیان انتقادات صریح علیه حاکمیت نیز باشد.
برخی نیز با تایید سکوت تاجزاده در دادگاه، این اقدام را عملکردی بسیار مثبت ارزیابی می‌کنند و تاکید دارند که با توجه به غیرقانونی بودن دادگاه وی و همچنین ناعادلانه بودن دادگاه‌ها در جمهوری اسلامی، سکوت وی اقدامی عاقلانه و در عین حال مناسب می‌دانند که تاجزاده می‌توانست در این دادگاه انجام دهد.
در عین حال برخی نیز با تاکید بر اینکه دفاع یا عدم دفاع وی نقشی در کاهش محکومیت وی نخواهد داشت، دلیل سکوت تاجزاده را نوعی اقدام استراتژیک و راهبردی از طرف وی قلمداد می‌کنند که از این طریق با جلوگیری از سنگین‌تر شدن پرونده‌ی اتهامات خود و جلوگیری از طولانی‌تر شدن دوره‌ی زندانی، فرصت را برای ارائه‌ی نظرات و اظهارات انتقادی خود چه در داخل زندان و چه بیرون از زندان از دست ندهد.