انتقاد اصولگرایان از وعده‌های عملی نشده دولت رییسی

با افزایش نارضایتی ها و گسترش مشکلات اقتصادی به تدریج اصولگرایان در مجلس که نگران ریزش رای خود در انتخابات هستند شروع به انتقادهای صریح از رییسی میکنند تا سبد رای خود را از او جدا سازند.
اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در سخنانی گفت ابراهیم رئیسی به یکی دیگر از وعده‌های خود، توزیع کوپُن یا کالابرگ، عمل نکرده و پنج ماه پس از آغاز سال همچنان خبری از ارائۀ این امکان به مردم نیست و اکنون وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم وحشتناک است، به طوری که مردم دیگر حتی نمی توانند نان و ماست هم بخرند. زمانی عده‌ای می‌گفتند مردم نان و ماست بخورند، اما، اکنون خرید نان، ماست و پنیر هم وحشتناک شده است و خیلی‌ها نمی توانند آن را تهیه کنند. وی از رییس جمهور خواست که فکر چاره باشد و بر اساس مصوبۀ مجلس باید قیمت ها را به شهریور ١٤٠٠ برگرداند . وی گفت پرداخت یارانۀ ٣٠٠ تا ٤٠٠ هزار تومانی نیز خود تورم زا بوده و به طور ناقص توزیع شده و برخلاف وعدۀ دولت هنوز کالابرگ برای خرید کالاهای اساسی به قیمت شهریور ١٤٠٠ توزیع نشده است.
وی همچنین با اشاره به لایحۀ اصلاح قانون بودجۀ ١٤٠١ گفت دولت ابراهیم رئیسی با حذف ارز ترجیحی یا یارانۀ نان عملاً با شکست روبرو شده و افزایش قیمت ها که قرار بود تنها به چهار کالای اساسی محدود شود اکنون باعث افزایش قیمت تمام کالاها از مسکن و خودرو گرفته تا کالاهای اساسی و غیراساسی و خدمات شده است. وی گفت رئیس جمهوری اکنون می کوشد با لایحۀ اصلاح قانون بودجه به این پدیده و در حقیقت به ناتوانی خود در مهار قیمت‌ها رسمیت ببخشد. و در لایحه اصلاحی بودجۀ ١٤٠١ خواستار آن شده که بند بازگشت قیمت ها به شهریور ١٤٠٠ حذف شود.
به نظر میرسد که دولت رییسی با فریبکاری سعی کرد ارز ترجیحی را حذف کند و وعده دادکه این حذف ارز ترحیحی تاثیری بر تورم دیگر کالاها نخواهد گذاشت ولی اکنون تورم گسترده و لجام گسیخته که همه کالاها را در بر گرفته نشاندهنده عدم دانش و درک درست وزیر اقتصاد دولت رییسی است که اصولگرایان را هم دچار وحشت کرده زیرا شعار علیه رییسی اکنون در اکثر اعتراضات باز نشستگان و معلمان بیش از همیشه به چشم میخورد.