پس لرزه های خبر برکناری طائب و تحولات در بخشهای اطلاعاتی سپاه پاسداران

بدنبال برکناری طائب رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ونیز برکناری رییس حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و تعیین افراد جدید به جای انها اکنون مشخص شده است که احتمالا نصیری رییس سپاه انصار مهدی که مسیول حفاظت از مقامات بجز خامنه ای ممکن است به جرم جاسوسی برای اسراییل دستگیر شده باشد .
روزنامه نیویورک تایمز با انتشار گزارشی از تغییرات بنیادین در سطوح بالای سپاه پاسداران به دلیل اقدامات اسرائیل برای تضعیف امنیت جمهوری اسلامی خبر داد.
به گزارش نیویورک تایمز حسین طائب در راس اطلاعات سپاه که حضورش با وحشت‌آفرینی همراه بود ومخالفان داخلی و رقبای سیاسی حکومت را سرکوب کرد و کسی بود که مخالفان و دشمنان را خارج از مرزهای کشور را نیز هدف قرار می‌داد.
ولی حضورش زمانی به انتها رسید که اسراییل دست به حملات داخلی زد و هدف گرفتن مقامات و سایت‌های نظامی ایران را آغاز کرد و اطلاعات سپاه در مقابله با انها ناکارامد بود . در اخرین ناکامی تلاش ناموفق ایران برای هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی در ترکیه باعث به‌وجود آمدن بحران دیپلماتیکی میان تهران با آنکارا، شد که جزو پرونده های ناکامی طایب محسوب شد ترکیه در این رابطه پنج ایرانی و سه شهروند ترک را بازداشت کرد نیویورک تایمز به نقل از محمدعلی ابطحی، رییس دفتر سابق محمد خاتمی، می‌نویسد میگوید برکناری طائب، اعتراف تهران به این گزاره بود که مقابله با تهدیدات اسرائیل مستلزم یک رهبری جدید و تنظیم دوباره استراتژی‌ها و پروتکل‌ها است. و نقض‌های امنیتی در داخل ایران و گستره وسیع عملیات اسرائیل قوی‌ترین سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی را تضعیف کرده است.
در این میان گفته میشود اتهام جاسوسی برای علی نصیری فرمانده سپاه انصار، طایب را در موقعیت خطرناکی قرار دا ده است . گفته میشود برنامه موشکی ایران هم در خطر درز دادن قرار گرفته بوده است و عده ای هم در این رابطه دستگیر شدند.
به نظر میرسد که اقدامات طایب در مورد دستگیریهای بی مورد مانند دری اصفهانی و گروه محیط زیستی ها و باج گیری مالی معاونینش در پرونده طبری در گزارش نیویورک تایمز برای برکناریش مغفول مانده است. به نظر میرسد پس لرزه های حکومت جمهوری اسلامی همچنان در حوزه اطلاعاتی ادامه دارد.