تفسیر خبر چهارشنبه ۲۹ دی

امشب در تفسیر خبر
در نیمه نخست : ایران ،منطقه و آمریکا
میهمان : آقای جورج هارونیان: کنشگر حقوق بشر (جامعه ایرانیان یهودی آمریکا)

در نیمه دوم :سالگرد قتل اردشیر حسین پور (دانشمند فیزیک هسته ای)
میهمانان: خانم محبوبه حسین پور و آقای دانیال استخر (حقوقدان)

چهارشنبه ۲۹ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم