آخر هفته با ایرج جمشیدی پنجشنبه 25 شهریور

با ما همراه باشید، منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب