تحریم جدید آمریکا و چالشی جدید برای توافق برجام

به گزارش خبر گزاری رویترز، مقامات امریکایی دولت جدید از اقدامات موشکی و پهپادها ایران احساس تهدید میکند و ممکن است به سمت اعمال تحریم هایی حرکت کند که توانایی های پیشرفته ایران برای انجام حملات دقیق با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین و موشک های هدایت شونده را هدف قرار می دهد چرا که نگرانی هایی نسبت به تهدید فزاینده سلاح های مذکور برای منافع آمریکا و هم پیمانان آن وجود دارد. تلاش های دولت آمریکا در این راستا در حالی صورت می گیرد که مقامات امنیتی اروپایی معتقدند که توانایی های ایران در زمینه هواپیماهای بدون سرنشین و موشک های هدایت شونده، خطری مستقیم برای ثبات خاور میانه به شمار می آید و خطر آن نیز فراتر از خطر ناشی از برنامه هسته ای و موشک های بالستیک تهران به شمار می آید. ممکن است هدف امریکا هدف قرار دادن شبکه های تدارکاتی ایران از جمله تامین کنندگان قطعات مورد استفاده در ساخت هواپیماهای بدون سرنشین و موشک های هدایت شونده دقیق، می تواند به طور موثرتری چنین فعالیت هایی را مختل کند.بنا براین گزارش مقامات ارشد نظامی و دیپلماتیک نیز به افزایش چشمگیر استفاده از موشک های هدایت شونده و هواپیماهای بدون سرنشین علیه نیروهای این کشور و هم پیمانان آنها اشاره می کنند. نحوه اعمال این تحریمها واینکه چگونه با مذاکرات برجام تداخل پیدا نکند مهمترین دغدغه و دلنگرانی دولت بایدن است . زیرا در مذاکرات برجام امریکا تحریمهای خود علیه ایران را باید کاهش دهد مقامات آمریکایی در این باره معتقدند که اقدامات علیه هواپیماهای بدون سرنشین و موشک های ایران، بخش جداگانه ای از سیاست واشنگتن در قبال تهران می باشد.
به گفته مقام مذکور آمریکایی، واشنگتن بسیاری از تحریم های کنونی مربوط به موشک های ایران و تروریسم را جداگانه از توافق هسته ای می داند و به همن دلیل نیز نباید گسترش تحریم های آمریکا علیه برنامه هواپیماهای بدون سرنشین و موشک های هدایت شوند دقیق را به عنوان تلاشی برای ترغیب تهران به ادامه گفت و گوهای هسته ای متوقف شده تفسیر کرد.، تحریم های اخیر وزارت خزانه داری آمریکا علیه مقامات جنبش انصارالله یمن و حامیان آنها است که به استفاده نیروهای این جنبش مورد حمایت تهران از هواپیماهای بدون سرنشین و موشک اشاره دارد .سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان نهاد مسئول اداره سیاست تحریم های این کشور، از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.