حمله روحانی به تبلیغات جدید تلویزیون علیه توافق برجام و مذاکرات وین

بدنبال پخش مستند پایان بازی درتلویزیون درنقد برجام و مذاکرات وین و نیزانتشار اخباری درتلویزیون پرس تی وی به نقل از منابع آگاه که مدعی شده بود که تحریمها درمذاکرات جدید لغو نمیشود بلکه تعلیق خواهد شد، که منابع نزدیک به دولت روحانی گفته اند سخنگوی سعید جلیلی یعنی جبلی منبع خبر پرس تی وی است که دست به تخریب مذاکرات زده اند .حسن روحانی درسخنانی ساخت مستند پایان بازی که در انتقاد از دولت و همچنین انتقاد از مجلس و تیم دیپلماسی جمهوری اسلامی ساخته شده اشاره کرد و اظهار داشت این افراد با پخش این مستند ماهیت خود را افشا می‌کنند.
روحانی در اظهارات خود در خصوص برجام با بیان اینکه دولت خواستار اجرای برجام است، بار دیگر بر اصرار جمهوری اسلامی برای برداشتن تحریم‌ها اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی اصل برجام را می‌خواهد، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد.
رئیس جمهور در ادامه تاکید کرد که دولت در انجام مذاکرات هیچ نظری به انتخابات ندارد و حتی اگر انتخابات در سال ۱۴۰۱ برگزار شود، دولت بدون توجه به انتخابات مذاکرات برجامی را پیش می‌برد.
حسن روحانی از منتقدان دولت و تندروهای منتقد دولت نیز انتقاد کرد و اظهار داشت که اینها افرادی هستند که خود را انقلابی جا می‌زنند اما به جای امریکا به دولت فحش می‌دهند. وی بار دیگر از مدیریت دولت در دولت یازدهم دفاع کرد و اظهار داشت دولت مدیریت قوی خود را در دولت یازدهم نشان داده است، اما شکست‌های بعدی را به این دلیل دانست که دست دولت بسته بوده است.
وی در عین حال یادآور شد اگر کسی بخواهد در انتخابات شرکت کند اما سنگ بیندازد و مانع از رفع تحریم شود، مردم به او رای نخواهند داد. بسیاری از ناظران اقدام تلویزیون را پرتاپ تیر از پشت به دولت درمیدان مذاکرات تشبیه کرده اند و به نظرمیرسد هراس ازتاثیر نتایج مذاکرات درانتخابات مهمترین راه اندازی تبلیغات جدید علیه مذاکرات وین می باشد .
حسن روحانی همچنین بار دیگر با اشاره به شعار ارتش فدای ملت که یکی از شعارهای اصلی در آغاز انقلاب اسلامی بود، ارتش را حامی مردم دانست و بار دیگر تاکید کرد در شرایط بحرانی ارتش باید در کنار مردم قرار بگیرد. حسن روحانی در روزهای اخیر بارها بر ضرورت همراهی ارتش با مردم تاکید کرده است، موضوعی که این تردید را ایجاد کرده است که حسن روحانی در مقابل چه کسانی یا چه گروه‌هایی، بر ضرورت همراهی ارتش با مردم تاکید می‌کند و اظهار می‌دارد که ارتش در مقابله با دیگر دشمنان ملت باید در کنار مردم قرار بگیرد.