دولت و امنیت غذایی و بحران واکسیناسیون

حسن روحانی رئیس جمهور همچنین مساله امنیت غذایی را برای کشور بسیار مهم دانست و اظهار داشت کشور باید از نظر غذای خود را برای دوران پساکرونا آماده کند. رئیس جمهور در ادامه‌ی اظهاراتش به افزایش محصولات کشاورزی تا ۳۰ میلیون تن اشاره کرد و آن را بخشی از اقدامات مثبت دولت در حوزه‌ی کشاورزی دانست.
امنیت غذایی و اقدامات کشاورزی که دولت‌های جمهوری اسلامی برای تامین امنیت غذایی کشور در سال‌های پس از جمهوری اسلامی انجام داده‌اند، یکی از موضوعاتی است که همواره مورد انتقاد کارشناسان محیط زیست و دلمشغولان حفظ اکوسیستم ایران قرار داشته است. بسیاری از دلمشغولان محیط زیست تاکید دارند که جمهوری اسلامی به بهانه‌ی تامین امنیت غذایی، هم اکوسیستم ایران و هم منابع آبی کشور را نابود کرده است و در همان حال، نه تنها امنیت غذایی مردم تامین نشده است، بلکه علاوه بر استمرار نیاز به واردات مواد غذایی، منابع آبی هم از دست رفته است.
روحانی در بخش دیگری از سخنانش با بیان ضرورت دیجیتالی شدن اقتصاد، گفت زندگی و کسب و کار وغذا و خرید مردم وارد فضای مجازی شده است و بسیاری مشاغل در فضای مجازی فعالیت می‌کنند.
وی همچنین به رایگان بودن واکسیناسیون اشاره کرد و اظهار داشت که واکسن طبق سند ملی تزریق خواهد شد.
روحانی با اشاره به اینکه دولت با متخلفان استفاده از واکسن کرونا به شدت برخورد خواهد کرد، اظهار داشت پرونده این افراد تشکیل و به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
اظهارات حسن روحانی در خصوص برخورد با متخلفان تزریق واکسن در حالی عنوان می‌شود که هر روز یک خبر جدید در خصوص استفاده‌ی غیرقانونی از واکسن توسط مقام‌های جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. ضمن اینکه با وجود تاکید بسیاری از کارشناسان و متخصصان در خصوص انتشار شفاف اطلاعات درباره‌ی واکسن، تاکنون هرگز دولت توضیح نداده است که واکسن‌های واردشده توسط چه کسانی و در چه چارچوبی تزریق شده است. موضوعی که مساله‌دار بودن و احتمال وجود تخلف در نحوه‌ی تزریق واکسن را بیش از پیش تقویت کرده است.
روحانی همچنین خاطرنشان کرد دلیل تاخیر درتزریق واکسن درایران این بوده است که وزارت بهداشت از سالم بدون واکسن‌ها مطمئن نبوده است بر خلاف صحبت روحانی، ضعف دولت برای سفارش واکسن ومخالفت رهبرو نیز کارشکنی بنیاد برکت متعلق به نهاد رهبری برای خرید واکسن عوامل وضعییت کنونی هستند .