از هر دری سخنی قسمت شصتم

در آخرین برنامه های دکتر محمد حیدری ملایری در برنامه “گذری و نظری” پنج برنامه به زبان فارسی اختصاص داشت و بنا بر درخواست و پیشنهادات بسیاری از بینندگان به این تدبیر اندیشیدیم که مجموعه این پنج برنامه را در یک برنامه مستقل در اختیار شما بینندگان عزیز قرار دهیم. با ما همراه باشید و دیدن این برنامه ی زیبا را از دست ندهید.

یوتیوب