احضار وزیر خارجه به مجلس

در جلسه ی علنی مجلس شورای اسلامی ، صبح دوشنبه چهاردهم آبان با سوال تعدادی از نمایندگان از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه آغاز به کار کرد که در نهایت مجلس از پاسخ های ظریف قانع شد.محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه ی ایران برای پاسخ گویی به ابهامات و سوولات برخی از نمایندگان منتقد از جمله حسینعلی حاجی دلیگانی درباره ی ردیابی اموال بابک زنجانی ، امضای اسنادی بعد از برجام و اینکه چرا در مذاکرات زور ایران به آمریکایی ها نرسیده است ، پشت تریبون مجلس در مقابل نمایندگان ایستاد.
در ادامه ی روند پاسخگویی ظریف به نمایندگان در خصوص پرسش امضای اسنادی بعد از برجام چنین اذعان داشتند که در واقع سندی به امضا نرسیده است و اگر چند سند فنی در خصوص انرژی هسته ای امضا شد در معرض دید عموم قرار گرفت .وزیر امور خارجه در رابطه با اینکه پرسیده شد چرا زور مذاکره کنندگان به آمریکایی ها نرسید در جواب کفت برجام حاصل توافق چند جانبه است ، اما در این توافق آمریکا می خواست برنامه ی هسته ای ما متوقف شود که با اینحال برجام آنقدر در جهت منافع ملت ما بود که آمریکا با افتضاح از آن خارج شد.وی افزودبرجام با توجه به مقامت مردم و پشتگرمی آنها و استفاده از همه ی امکانات ، بهترین توافقی بود که امکان داشت .
البته محمد جواد ظریف در ادامه به جرئیاتی دیگر از آنچه که بر برجام گذشت و دفاع ایران صحبتهای دیگری کردند که سرانجام نمایندگان منتقد از پاسخ های ایشان قانع گشتند.آمریکاییها با سوء استفاده و زیاده روی در استفاده از دلار ، شروع روندی را کلید زدند که به ضررشان خواهد شد. وی افزودامروز روز شروع یک روند جهانیست .من با اطلاع می گویم که مسلح شدن دلار روند سراشیبی را طی می کند.
هرچند نمایندگان از پاسخ آقای ظریف قانع شده اند هنوز بسیاری از مردم از این پاسخ ها قانع نشده اند چرا که وضعیت موجود و فشارهایی که بخاطر تحریمها و بی تدبیری برخی دولتمردان بر مردم مستولی گشته آن چیزی نیست که در کلام وزیر امور خارجه جاری شد. و اینکه نارضایتی در بین مردم به جهت وضعیت معیشت و گرانی سر به فلک کشیده بیداد می کند که ایشان نه تنها بدان ها اشاره نکردند حتی طوری وانمود کردند که انگار مردم خود خواسته چنین شرایطی را پذیرفته اند