حمله انتحاری در کابل

به گزارش رویترز ، حمله یک بمبگذار انتحاری در نزدیکی درب ورودی بزرگترین زندان افغانستان واقع در کابل، به کشته شدن دستکم هفت نفر و جراحت سه نفر دیگر منجر شد.ظاهراً وی خودرو حامل کارمندان زن در زندان پلچرخی را هدف قرار داده است.گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله دیروز را به عهده گرفته است .