بزرکترین نقل و انتقال سلاح از امریکا به آلمان

به گزارش رسانه ها حدود صد کانتینر حاوی اسلحه و ابزار جنگی و نظامی مانند نارنجک و بمب به پایگاه هوایی آمریکا در رامشتاین واقع در آلمان منتقل شد. یک منبع آگاه در فرودگاه نظامی فلوریدا با اعلام این خبر افزود این محموله بزرگترین محموله تسلیحاتی آمریکا در بیست سال اخیر بوده که از کشور خارج شده است. پایگاه هوایی آمریکا در رامشتاین این توانایی را دارد که عملیات هوایی ایالات متحده را در 51 کشور مستقل در سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا پشتیبانی و حمایت کند.رامشتاین به عنوان قلب نظامی آمریکا در اروپا قلمداد می شود و 27 درصد پایگاه‌های نظامی آمریکا در جهان، در آلمان قرار دارد.