ادعای روسیه درمورد دخالت امریکا در امورداخلی روسیه

به گزارش رسانه ها سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت که مسکو اسنادی دارد که نشان می دهد واشنگتن در امور داخلی روسیه دخالت کرده است، و دیپلمات های آمریکایی در مراسم های مخالفان دولت روسیه که خواستار تغییر قدرت هستند، شرکت میکنند.
لاوروف گفت دیپلمات های آمریکایی بارها در مراسم عمومی مخالفان رژیم روسیه از جمله در تظاهرات هایی با شعارهای تغییر رژیم دیده شده اند. گرچه همکاران آمریکایی ما در تلاش برای تمسخر این موضوع هستند و می گویند که روابط عادی می شود، اما تاکنون هیچ واکنشی نسبت به واقعیت ها درخصوص دخالت ها نداشته اند.وی افزود در پاسخ ما به آنها میگوییم که ما نسبت به آنها سوء ظن نداریم، اما قانونی به نام قانون پشتیبانی اوکراین در سال ۲۰۱۵ تصویب شده است که طبق این قانون، وزارت امور خارجه آمریکا دستور داده است که سالانه 20 میلیون دلار برای ترویج دموکراسی در روسیه از جمله تأمین مالی سازمان های غیر دولتی روسیه هزینه کند. با این حال، واشنگتن ادعا می کند که قصد دخالت ندارند.