رییس جمهور جدید دست راستی برزیل

شمارش آرا نشان می‌دهد که بولسوناروکاندیدای دست راستی برزیل توانسته بیش از ۵۶ درصد آرا را کسب کند و با فاصله‌ای قابل توجه نسبت به رقیبش، در انتخابات پیروز شود.در دور نخست انتخابات که دو هفته پیش برگزار شد، بولسونارو با کسب ۴۶ درصد آرا به دلیل آنکه او به نصاب بیش از نیمی از آرا نرسید، به همراه فرناندو حداد نامزد چپگرای انتخابات، راهی دور دوم شد.بولسونارو که خود زمانی نظامی بوده، راستگرای افراطی است و با شعار مبارزه قاطعانه با فساد مالی وارد کارزار انتخاباتی شده است. او را به دلیل مواضع نامتعارفش، به دونالد ترامپ برزیل تشبیه کرده‌اند.
او که ظهورش مایه نگرانی طبقه روشن‌فکر و چپگرایان برزیلی شده، به صراحت از دوران دیکتاتوری نظامی در سده گذشته در برزیل به نیکی یاد می‌کند..در ۱۵ سال گذشته، حزب کارگران ۱۳ سال در قدرت بوده است. با این حال، در سال‌های اخیر موجی از اتهام‌زنی اقتصادی علیه داسیلوا و دیگر مقام‌های این حزب به راه افتاد و بسیاری از مقام‌های سابق راهی زندان شدند.
برزیل نزدیک به ۲۰۶ میلیون نفر جمعیت دارد و در انتخابات‌های گذشته به طور متوسط حدود ۸۰ درصد واجدین شرایط پای صندوق‌های رأی حاضر شده‌اند. هنوز میزان مشارکت در انتخابات روز یکشنبه اعلام نشده است.