معرفی وزیر رفاه و تامین اجتماعی و چالش‌های پیش‌روی دولت

استعفا و استیضاح همزمان وزرا که موجب بی وزیر شدن چهار وزراتخانه‌ شده است از یک سو، و ناکارآمدی دولت در مدیریت شرایط بحرانی اقتصادی و اجتماعی که دامن‌گیر کشور شده، از سوی دیگر، مساله معرفی وزرا توسط دولت را به یکی از چالش‌های اصلی دولت و معیاری برای اعتبارسنجی رئیس جمهور تبدیل کرده است. سه وزارت‌خانه مهم دولت که ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارند، شامل ‌وزارت‌خانه‌های اقتصاد و دارایی، وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت، و وزارت‌خانه رفاه و تامین اجتماعی به علت استعفا و استیضاح وزرایشان بدون وزیر هستند و جو روانی جامعه به علت موقعیت حساس این وزارتخانه‌ها ملتهب و آشفته است. رئیس دولت به جای آنکه در کاهش التهاب جامعه بکوشد، با معرفی وزرایی که افکار عمومی را آشفته‌تر و نگران‌تر کرده است، در تشدید این التهاب به شدت موثر است.
معرفی محمد شریعتمداری وزیر مستعفی و در معرض استیضاح صنعت، معدن و تجارت، به عنوان وزیر رفاه و تامین اجتماعی، شرایط پر چالشی را برای دولت فراهم کرده است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که هنوز فرایند بررسی جدی وزرا آغاز نشده، رایزنی‌ها برای تحت تاثیر قرار دادن مجلس برای رای اعتماد به شریعتمداری به عنوان وزیر رفاه و تامین اجتماعی آغاز شده است.
در واکنش به اعتراض‌ها در خصوص معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر رفاه، واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور با حمایت از معرفی او به عنوان وزیر، گفته است کسی که مسئولیت دارد هم طرفدار دارد هم مخالف. وی با بیان این موضوع که شریعتمداری یکی از وزرای قوی دولت است و هم در دولت اصلاحات و هم در دولت یازدهم مسئولیت داشته و منشاء خدمات بسیار شده است، خاطرنشان کرده است وی توانسته است در یک سال گذشته با همه تلاطم‌ها کار خود را انجام دهد.
در بحرانی که واعظی از آن نام می‌برد، وزارتخانه تحت امر شریعتمداری، یکی از بدترین پرونده‌ها را در مدیریت اوصاع و بهبود شرایط مردم داشته است و چه در مدیریت واردات کالاهای ضروری و چه توزیع آن، نتوانست شرایط بحرانی را مدیریت کند.