پمپو و کاروان پناهجویان

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا بار دیگر ازجرکت کاروان پناهجویان هندوراسی به سمت آمریکا انتقاد کرد و گفت اجازه نخواهد داد که آنها وارد امریکا شوند . وی کفت پرزیدنت ترامپ گفته است که همه امکانات امریکا از جمله نیروی نظامی استفاده خواهد کرد که در مقابل این حرکت کاروان غیر قانونی بایستد و اجازه نخواهد داد انها وارد مرزهای امریکا شوند و این کار را با هرهزینه ای انجام خواهیم داد