گردهمایی رهبران اروپا وبریتانیا برای مذاکره برگزیت

رهبران اتحادیه اروپا به همراه خانم ترزا می نخستوزیر بریتانیا روز گذشته با محوریت موضوع خروج انگلیس از این اتحادیه در بروکسل گرد هم امدند
با توجه چند مااه باقی مانده به تا اجرای برگزیت باقی مانده رهبران اروپایی سعی کردند در نشست دیروز مباحثی را درباره مناسبات آتی با لندن مطرح کنند.
مقامات انگلیس نیز سعی کردند گزارشی از روند اجرایی شدن برگزیت و اقدامات آتی در زمان باقی مانده ارائه دهند.
ترزا می نخست وزیر انگلیس بار دیگر بر اهمیت همکاری های لندن با برلین و پاریس به عنوان قدرت های اصلی اروپا تاکید کرد.نخست‌وزیر انگلیس گفت، به اعتقاد وی، در صورتی که کشورش و اتحادیه اروپا در روزها و هفته‌های آتی به طور فشرده کار کنند، دستیابی به توافق بر سر بریگزیت ممکن خواهد بود.وی افزود چیزی که دیده‌ایم این است که اغلب مسائل در توافق خروج را حل کرده‌ایم.وی با اشاره به این که مسأله ایرلند شمالی همچنان به قوت خود باقی است، تصریح کرد ما از طریق کار فشرده و نزدیک می‌توانیم به توافق برسیم.وی در ادامه تأکید کرد اکنون زمان آن رسیده که این رویداد را محقق سازیم. صدراعظم اتریش نیز در سخنانی خروج سخت بریتانیا از اتحادیه اروپا را رد کرد و ابراز امیدواری کرد که بتوانند در مورد یک خروج نرم بریتانیا از اتحادیه اروپا به توافق دست یابند
گفتنی است در توافق اولیه صورت گرفته میان لندن و اتحادیه اروپا قرار است برگزیت در ماه مارس 2019 میلادی محقق شده باشد