توافق برای آزادی کشیش آمریکایی

ایالات متحده و ترکیه برای آزادی اندرو برانسون کشیش آمریکایی که در بازداشت خانگی به سر می‌برد، به توافق دست یافته‌اند.برانسون که در استان ازمیر ترکیه ساکن بوده و تبعه ایالات متحده است، به اتهام همکاری با گروه تروریستی گولن و دست داشتن در توطئه کودتای نافرجام دو سال پیش ترکیه، بازداشت شده و تحت تعقیب قضایی قرار دارد. ترکیه تا کنون با درخواست واشنگتن برای لغو پیگرد قضایی و آزاد کردن این کشیش مخالفت کرده بود.
دستگیری برانسون باعث اختلافات سیاسی بین آمریکا و ترکیه و تحریم های اقتصادی علیه آنکارا شده است.بنظر میرسد او امروز به آمریکا پرواز خواهد کرد