کره جنوبی و تداوم تحریمها علیه کره شمالی

به گزارش رسانه ها چو میونگ گیون وزیر اتحاد کره جنوبی روز گذشته اعلام کرد که سئول هیچ برنامه ای برای برداشتن تحریم های یکجانیه علیه کره شمالی را ندارد.این تحریم ها پس از حمله مرگبار کره شمالی با اژدر دریایی به کشتی جنگی چئونان متعلق به کره جنوبی در سال 2010 اعمال شدند.روز گذشته وزیر خارجه کره جنوبی اعلام کرده بود که سئول در حال بررسی امکان برداشتن تحریم های کره شمالی است که با مخالفت شدید آمریکا روبرو شده بود